Ordförande Robert Skansebo och övriga i styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna !

Vi håller Årsmötet precis som de senaste åren i vår Hembygdsgård Västanå.

Ev.motioner skall vara inlämnade till styrelsen minst en månad före Årsmötet.

Kaffeservering.