Fågelvandring

9 maj, 2021 08:00

Under Claes-Göran Ahlgrens ledning studerar vi fåglarna utmed Marsjöarna. Vi startar på Väla kl.08:00. Medtag fika. Vi promenerar i grupper om max 8 personer. Vi planerar att genomföra två ytterligare fågelvandringar. En försommarkväll med cykel och en i början på hösten för att studera flyttsträcken.

Program detaljer