Vi den årliga fågelvandringen så blev det inte några nya rekord.

Men den soliga och kalla söndagsmorgon bjöd ändå på mycket ljuvligt fågelkvitter.

Vi var ett tjugotal entusiaster som anslöt kl.08 på morgonen vid Väla.

Claes-Göran Ahlgren ledde som vanligt vandringen bort till fågeltornet vid Västra Marsjön (Finnekumlasjön).

Bland fågelarterna kan nämnas Gransångare, Röd Glada, Gulärla, Enkelbeckasin, Kungsfågel, Skäggdoping.

Samling kl.08:00 på Väla


Fika vid fågeltornet
Västra Marsjöns fågeltorn placerat på gamla sjöbotten.