Årsavgiften är 100:-/person över 15 år. Bankgironummer 739-8951.