I dagarna slutfördes asfalteringen av banvallen genom från Nitta till och genom Varnum.

Det blir en avsevärd förbättring framförallt där banvallen skär genom berg som i höjd med Kvarnagården och vid gamla landsvägen mot Rångedala där den varit mycket ojämn och farlig för cyklister och inlinesåkare.

vhfasfalteringbanvall15a