Örjan Hill ledde oss alla deltagare i årets torpvandring förbi torpet Lund där Örjan berättade sin egna historia om hur historeintresset för Varnumsbygden uppstod och hur han hamnade i vår socken. Givetvis berättade han också kortfattat den rafflande historien om det olycksaliga tåget mot Lantmarken med Långberg och torparna Magnusson från Lund i mitten på 1800-talet. Vi gick vidare genom skogen mot Kyrkelund där det medhavda kaffet intogs. Vi stannade sedan till vid Varnums första utmarkstorp nämligen Svedjorna som byggdes på 1790-talet och gjorde då en effektfull parallell till en av de sista dagsverkstorparna i Varnum ,nämligen Robert Haglund, som dessutom var med på vandringen. Robert gjorde sina dagsverken på Ågården under kriget. År 1943 avskaffade Sveriges Riksdag dagsverken för torparna. Nöjda var sällskapet åter till torpet Lund drygt två timmar efter starten.

vhftorpvandring15a vhftorpvandring15c vhftorpvandring15b