Den tilltänkta vägbredden på de nya broarna kommer att vara cirka sju meter. Det innebär ungefär en meter bredare än de gamla. På bilden syns topparna på de betongpelare som är gjutna långt ner i marken/berggrunden och som håller fundamentena på plats. Den planerade gjutningen kommer att ske preliminärt mitten av december. Man kommer då gjuta både fundament och själva bron vid ett och samma tillfälle.

vhfbrobygge141118a vhfbrobygge141118b vhfbrobygge141118c