Den södra bron är nu bortdemonterad och bortfraktad och förberedelser för den nya brokonstruktionen är i gång. Man har borrat ner järnrör 6-7 meter ner i marken och berggrunden som man sedan skall använda vid fundamentsbyggandet av nya bron. Allt vatten i Viskan leds nu ned under den norra bron.

vhfbrobygget141018a    vhfbrobygget141018b