Vårmarknaden blev i år trots blåst och kylslaget väder en framgång. Nästan lika många bilar som 2013 , som var ett rekordår, parkerade på åkrarna runt om Västanå. Marknadsknallarna var över lag nöjda med försäljningen och intresset vilket torde borga för god uppslutning till 2015 års marknad. När vi på eftermiddagen efter marknadens slut tog ner tälten var det några av oss som höll på att flyga till väders tillsammans med tältdukarna i stormbyarna. Som sagt tack alla medlemmar som hjälpte till och gjorde marknaden till en framgång även i år. Mycket bröd bakades, många skyltar skrevs och sattes upp, mycket grus kördes, många tält monterades och demonterades osv. Tack ! / Styrelsen