Nu kommer Becka Bladet i er brevlåda vilken dag som helst. Ni kan i den läsa Patriks berättelse om Dollebo – Varnums södra utpost, vår Verksamhetsberättelse, vår pokies online ordförande Sven-Erics funderingar kring våra aktiviteter osv. Ni har väl inte missat medlemsavgiften, det syns i medlemsmatrikeln.