En del menar att det är det lägsta vattenståndet i Varnum på kanske fyrtio år. Bäckar har torkat ut sedan länge och i Viskan går såväl kanoter som små lätta roddbåtar på grund mitt i kanalen mellan sjöarna. Detta har också fört med sig lågt grundvatten och problem för många med vattentillförseln i handgrävda brunnar osv. I Algutstorpsbäcken som korsar gamla landsvägen till Rångedala och mynnar ut i Rångedalaån ute på maderna , är i det närmaste vattentom , det sipprar fram mellan stenarna några liter i minuten. En som gillar det låga vattenståndet är hägern som ses picka i sig småfisk och kräftor i dammar och små halvvägs uttorkade vattendrag. På bilden syns Viskan i höjd med landsvägen vid Ågården.