För en del år sedan låg årsmötet i slutet av maj månad men sedan några år så ligger det i slutet av mars av praktiska skäl. Men på de åren som årsmötet har varit förlagt till mars månad har vi inte varit med om denna kyla och snömängd. Robert och Hildur hade gjort fina förberedelser med värme, ljus och städning. På årsmötet omvaldes hela styrelsen under ledning av mötesordföranden Sven-Erik Björkmalm tillika omvald styrelseordförande. Elin Johnsson sekreterare och Ann-Louise Vingborn kassör omvaldes tillsammans med Patrik Johansson, Gudrun Sandberg, Lena Svensson, Anders Johansson som ordinarie ledamöter. Som suppleanter omvaldes Doris Knutsson och Kerstin Spetz. Det beslutades också om förändringar i föreningens stadgar. Stadgeförändringarna upplästes och godkändes enhälligt av årsmötet. Det slutgiltliga godkännandet av stadgeförändringarna blir på årsmötet 2014. Efter en stunds fika med planering inför vårmarknaden gav sig årsmötesdeltagarna hemåt i den snöiga kvällen. På bilden syns Robert Haglund och Gudrun Sandberg som tillsammans med sina respektive har varit stugvärdar resp. ansvariga för hembygdsgården och som fick en blomstergrupp som ett tecken från styrelsen på uppskattning för sina insatser.