Varnums Hembygdsförening har inventerat gamla hus, torp och gårdar och samlar här information och bilder.