Torpet Vilan är ett av Varnums äldsta torp. Det uppbyggdes runt 1790 av f.d. soldaten Lars Wilander som ursprungligen kom från Vilanda i Fänneslunda. Wilander medverkade i det ryska kriget som slutade utan landvinningar eller landavträdelser för Sveriges del. Wilander hade emellertid fått ryggproblem under hösten 1789 och fått lov att avbryta kriget. Väl hemkommen kunde han ju inte bo kvar på Vilanda då han var tvungen att sluta som soldat. Han påbörjade då uppodlingsarbete på Årnäs mark. Han avled redan 1793 och frun Ingeborg Arvidsdotter levde till 1799. Sonen Anders hade gift sig 1796 men flyttade redan 1801 till Åbo. Anders Larsson bodde på Åbo till 1827 då han flyttade med sin fru ,dotter och måg till Lilla Västgötagården under Ågården.