Den f.d soldaten Nils Åman uppodlade torpet Uppsala cirka 1789-90. Detta var det tredje och sista torpet med namn på en svensk universitetsstad som byggdes (Åbo som var svenskt vid denna tid och Lund var uppodlade endast något år tidigare). Uppsala byggdes på Ågårdens utmark. Åman efterträdes på 1810-talet av mågen Anders Eriksson, denne dog i hetsig feber 1830 och resten av familjen uppförde troligen en backstuga i närheten där de bosatte sig. Näste torpare var Anders Gunnarsson som var ökänd som en inbrottstjuv (läs mer om Gunnarssons stöldturné i boken ”Torparna” som ni kan beställa från hembygdsföreningen).

Vid laga skiftet övergick torpet till Mellomgårdens ägor. Siste torparen var Samuel Larsson som avled år 1900.

Vill man besöka platsen för torpet Uppsala hittar man det strax sydost om Åbo (sväng höger från Lundagärdevägen)