Tårlanda är ett av torpbyns allra äldsta torp. Det var Per Larsson från Tångabo som cirka 1788 uppodlade torpet. Det är lite osäkert var exakt torpet låg, det fanns senare nämligen två torp med detta namn. Man kan dock gissa att det östra Tårlanda är det ursprungliga. Per Larsson avled 1818 och änkan flyttade från torpet samma år.

Efter det flyttade Ellika Andersdotter och hennes oäkta barn in, hon flyttade dock senare till soldat Ferm på Fermatorpet. Området hörde till Mellomgården fram till laga skiftet (1858-1862) då det övergick till Ågården. Blodstämmaren Lorens bodde här på 1860-talet. Senare bodde Claes Sandberg här som emigrerade till Amerika med sin familj 1888. Johan Karlsson kom till Tårlanda 1888. Hans hustru Lotta Olofsson var syster till Becka i Högelid. De hade två söner , Adolf Johansson blev byggmästare i Värmland och Kalle Johansson. Familjen flytade till Äspered 1918. Mellan 1919 och 1922 hette torparen Karl August Svensson. Därefter bodde Karl och Ellen Josefsson där till 1937 då de flyttade till Toarp. Karl Johansson från Högelid flyttade till Tårlanda 1937. Han var gift med Hulda. De hade sönerna Gunnar och Evert. De flyttade till Dalsjöfors 1942. Tårlanda arrenderades senare ut till Robert Haglund på Lundagärde. Han gjorde dagsverken på Ågården ända fram till den nya arrendelagen kom 1943. Robert bodde inte på Tårlanda , det hyrdes istället ut till Anton och Ida Svensson som kom från Kaneslätt. De flyttade 1951 till Od. Därefter avstyckades och friköptes torpet.