Lövåsen ligger utmed banvallen vid Mellsjön. Boningshuset brann ner när rallarna bodde där under järnvägsbygget 1915-16. Dagens sommartorp är byggt på grunden till gamla ladugården.