Detta torp ligger i Varnums norra utkant, alldeles intill sockengränsen till Fänneslunda. Torpet ligger på Ågårdens mark. Huset beboddes fram till 1943 av Ida och Anton Svensson. Torpet var ett av få, tidvis det enda, som hade häst i området. Det gjorde att Anton gick runt bland torparna i Varnums norra del och mot en mindre penning, plöjde och harvade. En av sönerna , Gustaf Svensson i dag snart 100 år (2010), hade jag förmånen att få besöka och ha en trevlig pratstund med i december 2009.