Andreas Haraldsson flyttade från sin gård Stommen i Varnum 1848 till sitt nybyggda utmarkstorp, det var ekonomiska problem som låg bakom detta. Ytterligare fyra år senare var Haraldsson en av de första från Varnum som utvandrade till Amerika. Vid laga skiftet förvandlades Hultet från ett undantag under Stommen till ett torp under Ågården. Därefter kom Josef Olsson från Gamlegården till Hultet med sin familj. År 1886 flyttade adelsmannen Fritz von Döbeln in som hyresgäst med sin dotter Jenny. De kom närmast från gården Skabo. Döbeln hade arrenderat Skabo sedan 1857. Huruvida de vistades i samma hus som familjen Olsson eller i en backstuga som finns inritad på kartan från 1890-97 strax intill är okänt. Den siste torparen blev Johan Herman Ljung som flyttade 1913. Noterbart är de mäktiga murarna från ladugården som än idag står kvar i skogen.

Läs mer om Olsson, adelsman von Döbeln och torpets historia i boken ”Torparna” som kan beställas genom hembygdsföreningen