Granelund Korsväga ligger utmed Prästavägen. Det byggdes efter laga skiftet, närmare bestämt i slutet på 1860-talet. Torpet kallades också Lumpes. Förste och ende torpare var Andreas Johansson med fru. Andreas dog 1905 och därefter revs husen. Jordkällaren är relativt välbevarad och ligger strax norr om själva torpargrunden. På bild 1 syns själva torpargrunden med en relativt stor gran och den andra bilden visar jordkällaren.

vhfgranelundtorpgrund.jpg vhfgranelundjordk�llare