Torpet Eriksberg ligger i Varnums norra utmarker strax söder om Prästavägen.

Torpet beboddes fram till 1901. Torparen Erik Roth flyttade sitt tidigare torp till denna plats, båda två var belägna på Dragongårdens mark. Närmaste torp är Varpet (Lilla och Stora) samt Granelund. I dag går det väg fram till Eriksberg, så var inte fallet på 1800-talet. På bilden syns själva torpargrunden även om jordkällaren längre österut syns tydligare.