Torpet Enelund är idag skyltat invid gamla landsvägen mot Fänneslunda på Skabos mark. På 1890-97 års ekonomiska karta fanns det inget torp där så historien hur torpet hamnade där och varför namnet finns placerat där är något att något att forska vidare kring.

Bosgårdens soldattorp övertog Enelunds mark och torpet fick flytta ett stycke österut. Torpet Enelund låg från början mellan nuvarande Soldatvägen och Tårlanda. Torpet kallades också Lillehage eller Marka / Markels. Det tycks varit byggt 1868 av Johan Johansson , Markel kallad. Hustrun Gustava Larsdotter avled 1898. Johans äldre ogifta syster Anna Maria var också inneboende.

Det omtalas att Markels arbetade på sjösänkningsprojekt och kanalgrävningar under somrarna i Skaraborg. Förmodligen var det en av anledningarna till att ”Markel” blev sned av reumatism på äldre dagar. Inte blev han förmögen på de ansträngande vandringarna till Skaraborg med sina kanalgrävningsprojekt för han tjänade endast 75 öre om dagen. Johan ”Markel” Johansson avled 1924 och systern Anna Maria 1921.

Vill ni läsa mer om torpet Enelund så finns mer historier om folket på Enelund i hembygdsföreningens bok ”Torparna”.

Bilderna är från 2017 och nuvarande Enelunds placering utmed gamla landsvägen mot Fänneslunda.

 

vhf.enelund2    vhf.enelund1