Becka stuga är bevarad såsom ett torp såg ut vid förra sekelskiftet. Varje år kommer skolklasser och andra intresserade för att titta på stugan och alla gamla verktyg och redskap som finns i förrådsbygganden intill. För visning av vår hembygdsstuga med tillhörande förrådsbyggnad kontakta Robert Haglund på telefon 033-274051. Stugan uppfördes på 1860-talet av Olof Svensson och kallades då Högelid. Olof var far till sju barn som han blev ensam förälder till 1864 då hans hustru Johanna avled i barnsbörd. Enligt den muntliga traditionen skulle familjen ha bott i en jordkula invid gränsen mot Härna, där också Johanna skulle ha avlidit.

Enligt kyrkoböckerna skulle familjen ha bott på torpet Berget under Brogården från c:a 1847 till 1862 då de flyttade till Källäng (jordkulan) under samma gård pga av Laga skiftet. 1864 skall man efter Johannas död ha byggt och flyttat till Högelid (senare Becka stuga). Kanske var det så att Olof byggde den nya stugan under tiden man bodde i jordkulan invid Härnagränsen.

Rebecka Olofsdotter var född 1855 på torpet Berget och var mao inte fyllda tio år då hon flyttade till Högelid med sin familj. Ett efter ett syskon till Rebecka flyttade i från den nybyggda lilla ryggåsstugan men Rebecka , Becka kallad, bodde kvar. Becka fick två oäkta barn , Karl Arvid föddes 1882 men avled 1887 och Augusta född 1886. Vem som var far till Karl Arvid vet man ej men att det var Johan August Sandberg från Enebacken som var far till Augusta det vet man. Johan August for till Amerika innan Augusta föddes. Augusta blev fosterdotter på Enebacken 1896. Hon arbetade först på Fänneslunda säteri och senare hos sina kusiner Aron och Sven på Stommen.

Augusta fick en son som hette Arvid som många i Varnum ,nu levande, minns väl. Han var en av grundarna till Varnums Idrottsklubb.

Becka själv bodde kvar i ryggåsstugan efter faderns bortgång 1900. Hon flyttade till vårdhemmet (dagens Forshaga) 1926 och bodde där fram till sin bortgång 1949.

 

Bilderna 1-2 nedan är från spånbytet på förrådsbyggnaden och bild 3 är på vår stugvärd Robert framför Becka stuga. Bild 4 är Becka stuga sedd från nordväst.

vhfspånbyteb  vhfspånbytea vhfrobertvidbeckastuga.vhf vhfbeckastuga1