Ågården omtalas redan i slutet av 1400-talet då bröderna Götar och Sven Gustavsson reste upprorsfanan mot fogden på Vinstorp Karl Bengtsson. Det gick så långt att det blev sammandrabbningar mellan bönderna och soldaterna i fogdehären. Det slutade som det brukade då svagt beväpnade bönder satte sig upp mot kronans befallningshavare.

Under 1600-talet blev Ågården ett säteri genom donationer av drottning Kristina till överste Börje Drakenberg och det finns belägg för att den då var/blev belägen där den ligger idag. I början av 1800-talet innehaddes säteriet av ryttmästaren Carl Bleckert Storckenfeldt. Ryttmästaren gifte sig med den unga grevinnan från Torpa, Eleonore Regine Sparre. T

ill Ågårdens säteri hörde vid denna tid torpen Åbo, Lund, Uppsala, Sjögarhester, Valla och ryttartorpet Lortbro men även hemmanen Lilla Västgötagården och Lillegården samt kvarnarna i Nitta och Ågården. Senare blev grevinnan änka och levde i många år ensam med sina pigor, drängar, tjänstehjon, mjölnare m.m. 1855 såldes gården på en auktion , fem år efter grevinnans bortgång , till den gåtfulle mannen Patric O´Connor född i Paris under franska revolutionen. Han uppgav själv att han var son till Marie Antoinette och Axel von Fersen. 1889 såldes gården till JP Larsson på auktion efter att några år tidigare gått i konkurs efter denna för alla deltagande så olyckssaliga sjösänkningsföretaget i bygden.

JP Larssons barnbarns barn Ann-Louise och Bengt Wingborn är idag innehavare av gården. På senare år har man byggt en turbinanläggning i Viskan där man utvinner elektricitet, en intressant anläggning som kan vara värd ett besök.

Om spännande människor och händelser kan ni läsa vidare om i hembygdsföreningens bok ”Torparna” som Örjan Hill författade för ett par år sedan. Kontakta någon i styrelsen vid intresse av bokköp.

Bilderna nedan kommer från vår O´Konor föreställning på Ågården i september 2016.

 

img_1352 vhf.okonor.ingegerd.severingsbord IMG_3097 IMG_2965

IMG_2744 IMG_3261 vhfokonor16orjanpatrik2 IMG_2926