Åbo torp ligger i Varnums norra skog på vägen mot Lundagärde/Becka stuga. Torpet anlades av Per Olofsson i Grovare cirka 1787. Torpet var ju ett av tre med universitetsnamn (de andra var Uppsala och Lund). Näste torpare blev Anders Larsson som flyttade dit från Vila 1801. Anders Larsson bodde kvar på Åbo till 1827 då han med fru, dotter och måg flyttade till Lilla Västgötagården. Alla torparna på Åbo gjorde dagsverke på Ågårdens säteri