1. VHF – Vägarnas och broarnas historia 2. Beckabladet.2018 3. VHF – Bondeupproret i Varnum

4. vhf.Årsmötesprotokoll.2017 5. vhf.Verksamhetsberättelse 2017 6. vhf-Verksamhetsberättelse.2016

7. VHF -Gustaf Svensson från Kaneslätt 8. VHF.Ett hundraårigt liv i Varnum

9. VHF.Beckabladet2019.aktuell

Bilder från takspånsarbetet vid Becka stuga

vhfspånbyteb vhfspånbytea