Vid hembygdsföreningens ornitologiska träff vid fågeltornet , Västra Marsjön på söndagen den 26/9 noterades 30 st arter enligt nedan ;

större hackspett, ringduva, skata, bofink, ängspiplärka, bergfink, sävsparv, sädesärla, vattenrall, korp, grågås, gröngöling, trana, tofsvipa, koltrast, ormvråk, nötväcka, ladusvala, nötskrika, gräsand, blåmes, grönsiska, spillkråka, kaja, sånglärka och knölsvan.

Ett stort tack till Claes-Göran Ahlgren som med sedvanlig bravur lotsade oss genom den spännande fågelvärlden med fokus på fåglarnas flytt söderöver.