1. x Svartkål (på bilden)
  2. 2. (9st soldater från Varnum medverkade i kriget 1808)
  3. 2. (32 öre för 1kg vetemjöl 1910)
  4. 2. (Nils van der Poel vann 5000m)
  5. 2. Nöteborg (den svenska staden där S.t Petersburg ligger idag)
  6. 2. Tofssvipa (på bilden)
  7. 2. Ola Ullsten (statsminister okt.-79 – Okt. -79)
  8. 1. Sjö (torpets namn, en tragisk händelse inträffade här 1783)
  9. 1. Anders Danielsson (bondeledaren från Gingri)
  10. X. Solbergasjön (sjön som uppstod efter sjösänkningen)