Verksamheten har av förklarliga skäl varit minimal senaste året. Men vi ser fram emot tiden då coviden har dämpats. Styrelsen jobbar/träffas regelbundet och planer finns för olika aktiviteter. Till dess håll ut och håll avstånd.

Styrelsen Varnums Hembygdsförening genom Anders Johansson