Posts from april 2021

1 Objekt

GLÖM INTE – MEDLEMSAVGIFT

inlagd av Administratör

Verksamheten har av förklarliga skäl varit minimal senaste året. Men vi ser fram emot tiden då coviden har dämpats. Styrelsen jobbar/träffas regelbundet och planer finns för olika aktiviteter. Till dess håll ut och håll avstånd. Styrelsen Varnums Hembygdsförening genom Anders Johansson