Över 40 arter noterades på vår traditionsenliga vårvandring från Väla till fågeltornet vid västra Marsjön (Finnekumlasjön). Lite färre deltagare noterades av förklarliga skäl detta Coronaår.

Tornseglare, Gulärla, Trädgårdssångare, Enkelbeckasin, Sånglärka, Grågås, Sävsparv, Stare, Koltrast, Vitkindad gås (stora streck i luften på över 400st på väg mot Sibirien), Grönsångare, Knipa, Svartvit flugsnappare, Blåmes, Kaja, Lövsångare, Ringduva, Gransångare, Kråka, Trana, Bofink, Svarthätta, Grönsiska, Knölsvan, Skäggdopping, Skarv, Fisktärna, Rörsångare, Gärdsmyg, Större hackspett, Taltrast, Svartmes, Kungsfågel, Sångsvan, Buskskvätta, Korp, Ladusvala, Nötväcka, Stjärtmes, Gräsand, Grönbena, Sparvhök, Gråtrut, Brandkronad kungsfågel (har blivit en företeelse i bygden, skall inte finnas här enligt utbredningskartor), och Gök (dök upp när vandrarna hade börjat åka hem och vandringen var avslutad).

Tack Claes-Göran för att du delade av dig av din stora kunskapsbank !