Posts from mars 2020

1 Objekt

Tack Gudrun !

inlagd av Administratör

På Årsmötet avtackades Gudrun för sina förtjänstfulla insatser för föreningen och bygden genom åren. Vi hoppas alla att Gudrun fortsätter vara med i föreningen fast kanske på en annan nivå än tidigare. Gudrun Sandberg har varit engagerad i hembygdsföreningen i stort sett sedan starten på 1970-talet. Otaliga lotterier, brödbak, fiskdammar, dansuppvisningar, sy- och virkalster har […]