Kontakta Anders Johansson på 0730355095 eller Patrik Johansson 0705-661612 inför vårmarknaden och under morgonen på marknadsdagen.

Detta gäller såväl utställare som besökare.

Välkomna !