Posts from november 2015

1 Objekt

Ny asfalt på banvallen

inlagd av Patrik Johansson

I dagarna slutfördes asfalteringen av banvallen genom från Nitta till och genom Varnum. Det blir en avsevärd förbättring framförallt där banvallen skär genom berg som i höjd med Kvarnagården och vid gamla landsvägen mot Rångedala där den varit mycket ojämn och farlig för cyklister och inlinesåkare.