Pga av för stor arbetsbelastning på flera av de ledande personerna i projektet kommer årets planerade Historiska skådespel att ställas in. Vår ambition är istället att under 2016 upprepa 2014 års succé.  Idéer och engagemang saknas inte.