Posts from juli 2015

1 Objekt

Historiskt skådespel ställs in

inlagd av Patrik Johansson

Pga av för stor arbetsbelastning på flera av de ledande personerna i projektet kommer årets planerade Historiska skådespel att ställas in. Vår ambition är istället att under 2016 upprepa 2014 års succé.  Idéer och engagemang saknas inte.