Tyvärr var det ganska få som hade hörsammat inbjudan från Trafikverket och hembygdsföreningen till gårdagskvällens informationsmöte i Västanå hembygdsgård. Fyra representanter från Trafikverket var på plats med projektledaren Johanna Kindlund i spetsen. De meddelade bl.a. att byggnadsstarten för de nya broarna kommer att ske i den senare delen av april som det ser ut just nu. Vägen kommer preliminärt att vara avstängd fram till och med nästa årsskifte 2014/2015.  De nya broarna kommer att bli cirka 1,5 meter bredare än de nuvarande och två lastbilar kommer att kunna mötas vid låg fart. En gång- och cykelbro kommer att anläggas strax söder om nuvarande broar för att göra det möjligt för cyklister och fotgängare att ta sig fram. Vi kommer under byggnationens gång hålla er informerade här på hemsidan.